Det kan finnas några anledningar till att SPAMfighter inte har filtrerat din inkorg eller andra mappar i ditt e-mailprogram.
Kom ihåg att SPAMfighter bara kan garantera att ta bort 90% av din skräppost. Om du tar emot ett filtervärde på runt 90% kan du justera känsligheten i SPAMfighters filter. Gå till "Mer" -> "Alternativ" -> "Filterinställningar". Här kan du ställa in filtret med en högre eller lägre nivå av känslighet.
Guiden är tänkt som en checklista för att lokalisera var problemet ligger och det är viktigt att varje punkt gås igenom.
Under hela testet, och varje gång du använder SPAMfighter, bör du vara ansluten mot Internet och inneha ett fullt uppdaterat Outlook och SPAMfighter.

SPAMfighter kan uppdateras här: http://www.spamfighter.com/Lang_SV/Download_Download.asp 
Och Outlook kan uppdateras här:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/muoptdefault.aspx?returnurl=http://update.microsoft.com/microsoftupdate&ln=sv  


1. Konton
För närvarande stödjer SPAMfighter POP3-konton i:
*Outlook 2000(XP), 2002(XP), 2003, 2007
*Outlook Express
*Windows Mail (inte att förväxla med Windows LIVE Mail)
*Thunderbird
(Outlook 2000 and 2002 har problem med att fungera med Vista, därför är det inte säkert att SPAMfighter fungerar hundraprocentigt. Övriga klienter stöds till fullo)

Exchange:
Du kan konfigurera ditt SPAMfighter till att genomsöka din inkorg och andra mappar när du startar Outlook.
Var vänlig följ denna guide:
Gå till: "Mer" -> "Alternativ" -> "Klientinställningar" -> "Outlook 2000/2002/2003/2007" -> "Öppna" under 'Automatisk återgenomsökning' -> "Lägg till" dina mappar -> Klicka på OK
Detta kommer inte att fungera med "Cachelagrat Exchange-läge" aktiverat i Outlook.

2. E-postregler
SPAMfighter genomsöker inte automatiskt i mappar där du har lagt till "e-postregler".
Om du använder e-postregler i Outlook / Express, kan inte SPAMfighter ta bort oönskad skräppost från platser som reglerna flyttar mailen till. Anledningen till detta är att Outlook Express prioriterar e-postregler högre än SPAMfighter-regler, och SPAMfighter kan bara söka efter skräppost i din inkorg. Om du önskar tömma de andra mapparna, öppna Outlook Express och gå till: "Mer" -> "Töm mapp" i SPAMfighters verkrygsrad.

3. Brandvägg
Om SPAMfighter inte kan kommunicera med vår server, kommer filtret inte fungera eftersom SPAMfighter måste skicka och ta emot information från SPAMfighter-databasen. Därför måste du börja med att köra detta test/program:
http://download.spamfighter.com/download/backendtestclient.exe 
När du har laddat ner programmet, dubbelklicka på programikonen för att starta det.
När programmet startar ser du snabbt att det visar "OK" eller "Misslyckades" - när du har fått någon av dessa 2 meddelanden kan du stänga programmet genom att klicka på X i det högra hörnet.

Om du fick "Misslyckades" kan du få reda på hur du ska ställa in brandväggen så att den kan stödja SPAMfighter här:
http://www.spamfighter.com/Lang_SV/FAQ_Firewall_Default.asp 
Obs: Modem och ISDN-användare bör vara anslutna till Internet innan Outlook/Express öppnas.   

4. SPAMfighter startar för sent (Bara Outlook Express och Windows Mail)
Om SPAMfighter inte startar innan din e-postklient kommer ingen skräppost filtreras av SPAMfighter. Testa därför att ta bort detta alternativ från Outlook Express/Windows Mail genom att göra följande:
Gå till: "Verktyg" -> "Alternativ" -> "Allmänt".
Bocka av "Skicka och ta emot meddelanden när programmet startas"

5. Programkonflikter - Andra anti-spamlösningar
Om du har andra anti-spamprogram aktiva, kommer de troligen störa eller avbryta SPAMfighters kapacitet. Sådana program följer ofta med antivirus-program, som McAfee, AVG, Eset's Nod32, Norton 360, Avast etc.
Oftast kan dessa avaktiveras i antivirus-programmets egna kontrollpanel. Men ibland måste pluginen avaktiveras i Outlook.

Vi hoppas att du har hittat felet så att du kan få SPAMfighter att fungera :-)