Om du regelbundet får oönskad e-post från en och samma adress kan du enkelt svartlista adressen eller hela domänen som mejlet kommer ifrån. Gå till "Mer" -> "Svartlista" och välj den e-postadress eller domän du vill spärra.


Skillnaden mellan att Blockera och Svartlista

När du blockerar ett meddelande skickar SPAMfighter en kopia av innehållet till SPAMfighters server. När tillräckligt många användare blockerat samma meddelande så filtreras det bort för alla som använder SPAMfighter. Lägg märke till att du inte blockerar avsändarens adress utan endast innehållet i brevet. Anledningen är att de som skickar skräppost hela tiden byter adresser att skicka ifrån, vilket innebär att det inte fungerar att enbart blockera adressen.

När du svartlistar ett meddelande rapporteras det INTE till SPAMfighters server. Svartlistning gäller endast lokalt på ditt e-postkonto. De adresser eller domäner du väljer att svartlista hindras från att skicka e-post till dig. Du kan alltså enkelt stoppa någon från att kontakta dig genom att svartlista adressen.