Markera mailet med den adress som du vill Svart/Vitlista.
Klicka på "Mer" i SPAMfighters Verktygsfält och välj "Svartlista" eller "Vitlista".
Här kan du välja om du vill Svart/Vitlista epostadressen eller hela domänet.

För att försäkra dig om att alla människor från dina kontakter kommer fram till dig kan du importera och vitlista dem. Det gör du på följande sätt:

Gå till "Mera" -> "Alternativ" -> "Filter Inställningar" -> Svarta & Vitalistor -> "Vitalista epost adress" -> "importera"
Välj din adressbok och klicka på "Välj Alla" -> "Lägg till" -> "Utför"

Om du får en pop-up som erbjuder dig att uppgradera till SPAMfighter Pro beror det på att du överskridit gränsen på 5 epostadresser. Du kan åtgärda detta genom att köpa SPAMfighter Pro här. Eller genom att ta bort några adresser från din Svarta/Vitalista. Om du vill ta bort adresser gå till: Mera" -> "Alternativ" -> "Filter Inställningar" -> "Svarta & Vita Listor"