Det varierar hur mycket SLOW-PCfighter kan öka prestandan på din dator. Detta beror främst på vad det är som gör att din dator är långsam.

Börja med att göra detta:
* Kör 3 scans i följd utan att starta om din dator.
* Efter den 3 scannen så startar du om din dator.

Om datorn fortfarande är långsam kan det bero på något av dessa skäl:

1) Du har många antivirus program
Du bör inte ha mer än 1 antivirusprogram installerat i taget om du inte kan väldigt mycket om datorer. Skälet till detta är att programmen kan börja "slåss" med varandra. Detta kan göra att din dator börjar uppföra sig konstigt.

Lösning:
* Avinstallera alla anti-virus program utom ett.

2) Du har många säkerhetsprogram på din dator
Om du har många säkerhetsprogram (antivirus, antispyware) på din dator kan detta ta upp mycket resurser eftersom alla programmen vill scanna dina filer för att försäkra sig om att det inte är något problem med dem.

Lösning:
* Avinstallera alla säkerhetsprogram förutom 1 antivirus, 1 antispyware och 1 firewall/brandvägg produkt.

3) Du har många små program som kör i bakgrunden
Many program kör i bakgrunden och "väntar" på att ett program eller fil som använder dem skal öppnas. Detta sparar lite tid när man öppnar just precis den filen eller det programmet, men det gör också att det tar längre tid att starta upp din dator. Det tar även processorresurser från din dator eftersom alla dessa program kör hela tiden.

Lösning:
* Avinstallera alla små program du inte använder (Kontrollpanelen, lägg till/ta bort program och ta bort de som står som sällan använda).
* Avaktivera programmen som körs i bakgrunden, som du inte använder så ofta (Om möjligt se till att de inte startar - normalt öppnas de varje gång en fil/program som änvänder dem öppnas)

4) Din hårddisk är full/fragmenterad
Om du har lite plats på din hårddisk eller om din hårddisk är väldigt rörig kan det ta lång tid för programmen att starta. Detta kan lösas genom att göra en defragmentering av hårddisken.

Lösning:
* Tabort det från din hårddisk som du inte behöver.
* Tabort Temporära Internet Filer; öppna en hemsida , gå till Verktyg -> Internet Alternativ och klicka på Tabort under Historik.
* Kör en defragmentering av hårddisken; gå till Start -> Alla Program -> Tillbehör -> System Verktyg -> Disk Defragmentering.