SPAMfighter Mail Gateway har många sätt att avgöra om e-post är skräppost eller inte. Det viktigaste sättet är genom att skapa en unik signatur för varje e-post och dess element och skicka denna signatur till SPAMfighter-servern för utvärdering. Efteråt ger servern en poäng med beslutet om meddelandet är skräppost eller inte. Det ursprungliga e-postmeddelandet lämnar aldrig servern under SPAMfighter Mail Gateway-filtrering.