SPAMfighter Mail Gateway behöver ha tillgång till internet, men SPAMfighter Mail Gateway behöver bara åtkomst till UDP / 2409 till servers.backend.spamfighter.com och TCP / 2409 till http://login.spamfighter.com För att kunna få automatiskt uppdateringar av åtkomst till TCP / 80 till http://www.spamfighter.com behövs, men inte ett absolut krav. Detta gör det möjligt för systemadministratören att säkra nätverket genom att kunna stänga alla andra anslutningar än de som anges.