Om du vill spara en kopia av din vitlista/svartlista gör följande:
* Gå till Start -> Kör
* Skriv: regedit i boxen som öppnar sig.
* Klicka "OK"
* Navigera till följande stig: HKEY_CURRENT_USER\Software\SFPRO\Rules
* Högerklicka på regler "Rules" på den vänstra sidan och välj "exportera"
* Välj ett namn för filen och spara den

Om du vill använda kopia du gjort:
* Dubbelklicka på filen (efter du har ominstallerat SPAMfighter) och välj "Ja", om det är en säkerhetsfråga.