Om ett e-postmeddelande fastställs som skräppost flyttar SEM meddelandet till en mapp med namnet SPAMfighter i användarens postlåda. Om mappen inte finns kommer den att återskapas automatiskt. Flyttprocessen är transaktionell och kommer att återuppspelas om den misslyckas.


Administratören kan ändra antispampolicyn för att ta bort skräppostmeddelanden, omdirigera dem till en dedicerad brevlåda eller använda en karantän som kommer att hålla skräppost på servern under ett bestämt antal dagar.