Återställ din dator till en punkt före DRIVERfighter genom att öppna DRIVERfighter och klicka på "Historik och återställ" i vänster-menyn. Klicka på de gröna knapparna Driver Restore.

Välj det senaste datumet där datorn fungerade och fortsätt återställningsprocessen.
Efter detta kan du behöva installera om din DRIVERfighter igen om den inte finns där längre. Kör en ny skanning och uppdatera en drivrutin åt gången, om du har problem efter att ha installerat en specifik drivrutin bör du återställa igen och placera den drivrutinen på "Ignorera". Du är välkommen att kontakta oss med informationen om vilken drivrutin du hade problem med att uppdatera