Hvis SEM-installationen mislykkes, vil der ikke have været nogen interaktion med Exchange Server, hvorfor det ikke har nogen indflydelse på din konfiguration.