Om SEM-installationen misslyckas kommer det inte ha skett någon interaktion med Exchange Server, varför den inte har någon inverkan på din konfiguration.