SPAMfighter Mail Gateway fungerer med Windows 2000 eller nyere og i virtuelle Windows-miljøer (VMWare, Virtual Server, Hyper V osv.)