Skräppostmeddelanden kan automatiskt karantäneras, raderas, förinställas, markeras eller till exempel dirigeras till en speciell e-postmapp eller allt ovanstående.