SPAMfighter Mail Gateway skickar installationsinformation om registrering, inloggningsinformation och e-postkompilerade hashvärden när e-post testas. SPAMfighter Mail Gateway skickar aldrig känslig information till nätet. All information som skickas och tas emot valideras för att undvika manipulation.