Eftersom SEM använder Exchange-servergränssnittet raderas inte e-postmeddelanden utan flyttas bara. Om SEM oväntat skulle misslyckas under analys, bearbetning eller omdirigering av ett postobjekt, rullas transaktionen tillbaka och systemet förblir intakt.