SEM skickar installationsinformation vid registrering, inloggningsinformation vid körning och e-postkompilerade hashvärden vid testning av e-post. SEM skickar aldrig informationskänslig för nätverket.


Även all information som skickas och mottas valideras för att undvika manipulation.