För att hjälpa dig att jag behöver ditt användarID (nummeriskt värde) från din SLOW-PCfighter installation.

Följ dessa steg för att hitta ditt användarID:
* Öppna SLOW-PCfighter.
* Klicka Användar-ID (Nedre högra delen av programmet)

Vänligen skicka mig ditt användarID så kan jag hjälpa dig vidare.