Kan du vara vänlig att skicka mig ditt Användar ID:
*Öppna FULL-DISKfighter.
*Klicka på About i nedre högra hörnet av programmet.

Ska mig det användar ID (User ID) som visas på informationsidan som öppnas.