För att hjälpa dig behöver jag användar-ID från din installation.


Följ dessa steg för att hitta användar-ID:


* Öppna SPAMfighter.
* Klicka på användar-ID i det nedre högra hörnet.

Skicka mig nu användar-ID som visas på informationssidan som öppnas.